Tag-arkiv: Networking

7 Tips til at få succes med networking

Netværk er alle vegne og det er guld værd, hvis man vel at mærke gør noget ud af det. Ellers er det bare spild af tid.

Jeg har faciliteret opstart af en række faglige netværk for en fagforening. Det er faktisk en person fra mit eget netværk, der anbefalede mig i sin tid. Det er jo en fin detalje i denne sammenhæng.

Jeg har samlet 7 tips, som er gode retningslinjer, hvis man vil have succes med netværksmøder og networking, som jeg også vil dele med dig.

1. Strategi
Mange netværker her og der og alle vegne, uden at have nogen plan med det og så bliver det nemt spild af tid. Du må derfor være strategisk omkring de valg og fravalg, du foretager. Hvilke netværk er relevant for dig, hvad skal du have ud af at være med, hvilke kompetencer har du/mangler du? Hvad har du behov for?

Det tager tid at udvikle en relation, så der er en naturlig begrænsning for, hvor mange relationer, du kan have i dit netværk, hvis begge parter skal have noget ud af det. Alt for mange er med i et utal af netværk, men gør ikke meget andet, end at møde op (i ny og næ) og det er altså hurtigt spild af tid.

2. Forventningsafstemning
Det er vigtigt med en fælles netværksramme. Er det en kaffeklub eller er der en højere forventning omkring indholdet på møderne? Begge dele kan være lige godt, men det er afgørende, at deltagerne er enige om, hvad der skal ske i netværket.

Der skal være et mål for møderne, ellers kommer man let til at bruge al for meget tid på noget, der ikke var meningen og som ikke giver reel værdi. For når der er defineret mål, så er der sat en ramme. Altså hvad er succeskriterierne og hvordan ved du, at du leverer og modtager det, der er forventet?

3. Netværk efter gensidighedsprincippet (bidrag først)
Selvom du i bund og grund er til netværksmødet for egen vinding, så må du yde før du kan nyde. Lyt til folk, find ud af hvordan du kan yde værdi og giv uden forventning om at få noget igen (så skal det nok komme retur, på en eller anden måde).

Du kan bidrage på flere måder:

 • Fagligt (f.eks. ved at videresende en artikel, et link eller et par input til andre, som du tænker vil have glæde af den viden.)
 • Forretningsmæssigt (f.eks. ved at anbefale nogle du kender, åbne døre for andre.)
 • Socialt (f.eks. ved at lytte og støtte andre, så de føler en opbakning og anerkendelse.)

4. Forbered dig
Find ud af hvad du vil have ud af mødet. Tænk også over hvad du vil give til mødet.

 • Hvad vil du ha’?
  – En udfordring, som du gerne vil have en dialog om
  – En person i netværket, som du er interesseret i at tale med
  – En synsvinkel på dagens emne som er interessant for dig.
 • Hvad vil du gi’?
  – Et lille tip eller et gavnligt web-link, lytte/spørge ind til en bestemt.
 • Øv din elevatortale
  På vejen kan du øve din ”elevator-tale”. Den skal være klar, præcis og du kan med fordel præsentere en løsning på et problem, når du fortæller, hvad du arbejder med. Det er jo ikke sikkert, at netværket er et sted, hvor alle skal komme med en elevator tale, men du kommer helt sikkert til at få spørgsmålet “hvad går du og laver” eller “hvordan går det” – og så kan du have tænkt lidt over hvad du vil svare her.

5. Spørg om hjælp
Der er undersøgelser der viser, at når andre hjælper os, vil de føle en tættere relation. Vær dog rimelig i dine forventninger til andres bidrag. Pas også på med at presse på, ved f.eks. at spørge direkte: ”Kan du ikke skaffe mig ind i den og den virksomhed?”. Spørg i stedet: ”Kan du give mig et godt råd til, hvordan jeg kan komme ind i den virksomhed?”.

6. Følg op og husk at sige tak for hjælp
Det er bare god skik at melde tilbage, når andre har hjulpet dig. Sig tak, meld tilbage på hvad du har fået ud af en artikel, et møde eller hvad den anden nu har bidraget med.

7. Vær brobygger – se synergi muligheder mellem dem du kender og skab kontakt.
Det skaber stor værdi for de parter du introducerer for hinanden og de vil huske, at du skabte kontakten.

Det var mine tips til at få det bedste ud af dine netværk. Håber du blev inspireret!